Spannmålsodling

Växtodlingen omfattar ca 270 ha egen och arrenderad åker.

I slutet av 1980-talet, långt före den senaste ”ekovågen” , började vi omläggningen till ekoproduktion på Springsta. Efter en trevande inledning med svårigheter att finna avsättning för spannmålen, kom ”ketchupeffekten”. Sedan ett par år tillbaka använder vi allt höstvete till att producera eget foder till ekohönsen.

Vi odlar:

  • Höstvete
  • Vårvete
  • Grynhavre
  • Åkerböna
  • Maltkorn
  • Höstraps

Maskinsamarbete

Vi har sedan många år tillbaka ett väl fungerande samarbete med andra företag i fråga om maskinkapacitet. Detta innebär t ex att gödselspridningen, sådd och plöjning görs av inhyrda entreprenörer.