Värphöns

Ekohöns

Våra ekologiska värphöns finns i två stallar. I det ena, gamla ladugården, finns 3 000 höns. Det andra stallet från 1998, byggdes om under 2010 med ny inredning för 16 500 höns.

Även det stora stallet är indelat i grupper om 3 000 höns/grupp. I båda stallarna har hönorna tillgång till en vinterträdgård.

  • KRAV’s regler innebär att antalet höns per m2 golvyta är 6 stycken
  • hönsen har tillgång till dagsljus via husets många fönster
  • det inne i stallet finns reden där hönsen kan lägga sina ägg samt rikligt med sittpinnar
  • hönsen har tillgång till en ströbädd där de får utlopp för sin naturliga instinkt att sprätta och ”bala”
  • varje grupp har en egen rastfålla för utevistelse under sommarhalvåret.

2015 investerade vi, med stöd av EU, i en foderanläggning för att kunna använda vårt eget vete till de ekologiska värphönsen.

Frigående höns

I de tre hus som tidigare hyste burhöns, finns numera frigående konventionella höns. Detta innebär att

  • det inne i stallet finns reden där hönsen kan lägga sina ägg samt riktligt med sittpinnar
  • hönsen har tillgång till en ströbädd där de får utlopp för sin naturliga instinkt att sprätta och ”bala”.

Äggproduktionen

Värphönsen kommer till gården när de är 16 veckor gamla och börjar värpa vid 20 veckors ålder.
Äggen läggs i reden och transporteras sedan på band genom husen till en packmaskin som lägger dem på brickor (30 ägg/bricka).
Vi har två olika packmaskiner, en till ekohönsen och en till de frigående hönsen.